De bus muurknop JA-112j is ontworpen om een paniekalarm te activeren of om de PG-uit- gangen ( vrij programmeerbare uitgangen) aan te sturen. De JA-112J heeft twee knoppen en een indicatie-LED, die tijdens het drukken op de knop bij het in- of uitschakelen van een PG-uitgang,de activering signaleert (brandt rood / groen).

Deze paniek/muurschakelaar heeft ook een optionele functie, nl de uitgestelde activering van het paniekalarm (waarbij de activering geannuleerd kan worden door de knop opnieuw in te drukken). Het uitstellen van dit nood alarm wordt gesignaleerd door het knipperen van de rode LED. De JA-112J knop is adresseerbaar en bezet in het systeem één positie.